...

בלוג שיווק דיגיטלי

אחד המאפיינים המרכזיים של קמפיין Performance Max הוא ניתוח הביצועים בזמן אמת. הקמפיין כולל גם שימוש בכלים מתקדמים לניתוח נתונים המאפשרים הבנה מעמיקה של התנהגות המבקרים.

קמפיין Performance Max

קמפיין Performance Max הוא קמפיין שבו מבצעת גוגל ניתוח ואופטימיזציה של הביצועים בזמן אמת בהתאמה ליעדים שהוגדרו וכך מצליח להרחיב חשיפה, להגדיל המרות ולקדם את

פרסום בגוגל אדס – עדכוני אוגוסט ספטמבר 2022.

פרסום בגוגל אדס – עדכוני אוגוסט ספטמבר 2022

כדי להישאר סוכנות דיגיטל מובילה בתחומה שמספקת תוצאות אמיתיות ומשמעותיות ללקוחות שלנו, אנחנו מקפידים להישאר מעודכנים בכל חידוש ושדרוג שעולם הפרסום והזירה הדיגיטלית מציעים. כך

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.