...

גוגל אנליטיקס: מדריכים בעברית

כמה אנשים הגיעו לאתר שלך החודש? האם כמות שלהם גדלה? באיזה דרכים גולשים הגיעו לאתר שלך? מה עשו  באתר? אל איזה כפתורים לחצו? כמה גולשים בסוף הפכו ללקוחות? Google Analytics זה הכלי שיכול לעזור לך למצוא תשובות לשאלות האלה!

כמות הנתונים באנליטיקס יכולה לבלבל לפעמים. מדריכים שלנו לגוגל אנליטיקס יעזרו לך לא לאבד את הראש.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.